хорафат


хорафат
сущ.
1) суеве́рие, предрассу́док || суеве́рный

дини хорафатлар — религио́зные предрассу́дки

хорафат йолалары — суеве́рные обря́ды

2) вы́мысел, вы́думка, небыли́ца

хорафатлар сөйләү — расска́зывать небыли́цы


Татарско-русский словарь, 56000 слов, 7400 фразеологических выражений. - Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова. 2007.

Смотреть что такое "хорафат" в других словарях:

  • хорафат — Юк барга ышану, искелек калдыклары: һәртөрле (дини, мифик һ. б.) уйдырма, ялган …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • өшкертү — Хорафат карашлар буенча: кемнән дә булса сихри көчкә ия булган сүзләр әйттереп һәм төкертеп, авыруны дәвалаганда куллану өчен берәр нәрсәне шифалы иттерү. Берәр авыруны кемнән дә булса сихри көчкә ия булган сүзләр әйттереп һәм төкертеп дәвалау …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • сөйдергеч — Хорафат буенча, берәүне яраттыру өчен кулл. тор. им том чарасы …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • чалпу — и. Хорафат карашлар буенча: кешедә җен яки зәхмәт барлыкка китергән дип саналган, егылып берәр җир авыртудан яки имгәнүдән гыйбарәт авыру. ЧАЛПУ САЛДЫРУ (САЛУ) – Хорафат карашлар буенча: кешене чалпудан үзенә бертөрле ырым, өшкерү белән дәвалау …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • өй — 1. Яшәү тору өчен салынган бина, корылма. Тора торган, яши торган урын куянның өе – урманда, песинең өе – өйдә. с. Өйгә, өй хуҗалыгына бәйләнешле өй эшләрен башкару 2. Берәр оешма һ. б. ш. урнашкан бина, корылма уку өе. Аерым ихтыяҗлар өчен, мәс …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • өрәк — 1. Хорафат карашлар буенча: үлгән кешенең башкаларга күренә торган рухы, чалымы 2. күч. кимс. Артык ябык яки ямьсез кеше тур …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • өшкерү — 1. Хорафат карашлар буенча: сихри көчкә ия булган сүзләр әйтеп һәм төкереп, авыруны дәвалаганда куллану өчен берәр нәрсәне шифалы итү. Авыруны сихри көчкә ия булган сүзләр әйтеп һәм төкереп дәвалау 2. күч. гади. Арт сабагын укыту …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • тәлинкә — сөйл. 1. Кырыйлары бераз күтәрелеп торган, киң, яссы төпле кечерәк кенә түгәрәк сай савыт. Шул савытка сыешлы әйбер микъдары 2. Вак үлчәүләрдә: батынкы түгәрәк калай савыт яки теләсә нинди яссы калай 3. Радиоалгычта: бераз уртага батынкы итеп… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • тәрилкә — сөйл. 1. Кырыйлары бераз күтәрелеп торган, киң, яссы төпле кечерәк кенә түгәрәк сай савыт. Шул савытка сыешлы әйбер микъдары 2. Вак үлчәүләрдә: батынкы түгәрәк калай савыт яки теләсә нинди яссы калай 3. Радиоалгычта: бераз уртага батынкы итеп… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • тынычсыз — (ТЫНЫЧСЫЗЛАУ) (ТЫНЫЧСЫЗЛЫК) – с. 1. Рухи тынычлыгын югалткан, борчулы, дулкынланулы, шомлы. Борчылуны, дулкынлануны белдерә торган 2. Һәртөрле борчу, мәшәкать, ыгы зыгы, шау шу белән тулган 3. Давыллы, шашкын, ярсу (табигать күренешләре тур.) 4.… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге